top of page

STAB

GOfest_2017_-_©Jo_Yngve_Svensen-2.jpg

Dagen før er nesten like spennende som selve dagen! Vi snakker selvfølgelig om det fantastiske fellesskapet og tiden vi har fra onsdag . 24. juni, og frem til GOfest starter på torsdagen. Disse dagene blir det vår tradisjonelle grillmat, åpningsmøte, fotballcup og et godt gjensyn med stab og venner fra alle basene og feltene rundt om i verden.

Når du som stab/feltarbeider melder deg og familien på arrangementet er det viktig at dere registrerer dette under riktig kategori. Da blir dere inkludert i måltidet første dagen, og de som bestiller rom og mat på Fredtun får dette også fra første dagen. Det er kun påmeldinger for stab som gir fritt stevnepass for barna. Derfor må disse også registreres som stab sammen med familien sin.  Vi gleder oss til å sees!

 

 NB! Er du frivillig medhjelper som kommer på torsdag for å hjelpe til, bør du ikke benytte stabsregistreringen da staben betaler for en dag ekstra. Skriv ”MEDARBEIDER” i rabattfeltet på den ordinære registreringen, så får du redusert pris på stevnepass.

  The day before is almost as exciting as the day itself! We are of course talking about the amazing time and fellowship we will have from Wednesday 24. June until GOfest starts on Thursday. These days we will have our traditional barbecue, opening meeting, football cup and a fond reunion with staff and friends from all the bases and fields around the world.

When you as staff/fieldworker register you and your family for GOfest it is important that you sign up under the right category. Then you will be included for the meal on the first day, and if you book a room and food at Fredtun you will get this from the first day. It is only registrations for staff that will give free entrance for the children. This is why children need to be registered as staff together with their family. We look forward too see you!

 

NB! If you are volunteering to help out and are arriving during Thursday you should not sign up as staff since staff pay for one day extra. Write "MEDARBEIDER" in the discount field for the normal registration and you will get a reduced price for your entrance ticket. 

bottom of page